educationprogram1

תכנית הלימודים המוצעת סוללת את הדרך לתלמידים לעולם המשפט. התוכנית מפגישה את התלמיד עם יסודות החשיבה המשפטית וגורמת לתלמיד להבין את עקרונות המשפט, את התפתחותן, את החקיקה, את דרכי פעולתם של בתי המשפט ומערכת אכיפת החוק . התוכנית נכתבה ע"י מיטב המומחים מתחום האקדמיה המשפטית והחינוך . הנושאים נלמדים בדרכים שונות, כדי שהתלמידים יעמדו על רבגוניות הנושא והיבטיו השונים . תוכנית הלימודים זכתה להצלחה רבה ולראיה התלהבות התלמידים וההישגים המרשימים בבגרות 5 יחידות של התלמידים שהשתתפו בתוכנית.

הורדת תוכנית הלימודים