infointerest1

דף מידע למועמד/ת (לשנה"ל תשע"ו)

תלמיד/ה יקר/ה, אנו שמחים ומברכים אותך על התעניינותך בפעילותה החשובה של עמותת "נוער שוחר משפט עברי". בהתאם לכך, אנו מבקשים להביא בפניך מידע אודות פעילות העמותה, וכדלקמן:

1. מקצוע/מגמה: "חברה – חוק ומשפט".

2. מוסד מבצע: "נוער שוחר משפט עברי".

תאור העמותה: אגודת "נוער שוחר משפט עברי", בנשיאות הפרופ' מנחם אלון המשנה לנשיא בית המשפט העליון בדימוס, הוקמה בקיץ תשמ"ח (אוגוסט 1988) במגמה לבסס את תודעת כיבוד החוק בישראל ולקרב את הציבור הישראלי ובני הנוער בפרט ליסודות המשפט העברי וערכיו: חירות, צדק, יושר, שלום ושלטון החוק.

תאור המוסד וייחודו: החוגים ללימודי ערכי חוק ומשפט בישראל פועלים מזה למעלה מ – 20 שנים וזוכים להצלחה ניכרת. התוכנית עובדה ע"י הוועדה הלימודית של העמותה בשיתוף עו"ד מהפרקטיקה ואנשי חינוך מהאקדמיה וממערכת החינוך ואושרה ע"י המחלקה לתוכניות לימודים ייחודיות של משרד החינוך. מטרת התוכנית בכלליות – הקנית ערכי משפט בכלל ומשפט עברי בפרט באמצעות פעילות חינוכית ואינטלקטואלית בשכבות התיכון. הלימודים, ברמה אקדמית, מתקיימים באוניברסיטאות השונות ברחבי הארץ.

3. תאור המקצוע: "חברה – חוק ומשפט".

מבנה תכנית הלימודים: 5 יח"ל לבגרות, מוכר ע"י משרד החינוך כמגמה. תוכנית הלימודים מורכבת מפגישה שבועית אחה"צ, לאחר שעות הלימוד בביה"ס, כאשר במהלך השנה מתקיימות כ- 30 פגישות. כמו כן מתקיימים ימי עיון, סדנאות, סיורים בבתימ"ש וכדומה. מסלול ה- 5 יח"ל בנוי במתכונת של 2 + 2 + 1, כלומר שני קורסים בחוק ומשפט שכל אחד מהם הינו 2 יח"ל ועוד עבודה שנתית בהיקף יחידת לימוד אחת. סה"כ יקבל התלמיד בתעודת הבגרות ציון בהיקף 5 יח"ל בסימול "חברה – חוק ומשפט". התוכנית נמשכת שלוש שנים, כיתות י' –י"ב. התוכנית תוכננה תוך התחשבות מרבית עם עומס הבגרויות בסוף כיתות י"א – י"ב, על כן חולק החומר לשני קורסים של 2 יח"ל כל אחד, וכדלקמן:

הקורס הבסיסי – יימשך לאורך כיתה י' עד פברואר בכיתה י"א. בפברואר בכיתה י"א (בדר"כ לאחר תקופת המגנים והבגרויות בביה"ס) תיערך בחינת בגרות על 2 יח"ל.

הקורס המתקדם – יימשך מאמצע כיתה י"א (לאחר הבגרות של הקורס הבסיסי) ועד לסוף השליש השני של כיתה י"ב. באפריל של כיתה י"ב (בדר"כ לפני תחילת הבגרויות בביה"ס) תיערך בחינת בגרות נוספת על 2 יח"ל.

היחידה החמישית – הינה עבודת סיכום בהיקף יחידה אחת (בהיקף של 18 – 22 עמודים). העבודה תיכתב במחצית השניה של כיתה י"א ובמהלך החופשה הגדולה והתלמיד יסיים אותה בתחילת כיתה י"ב.

הערות: תלמיד הלומד את התוכנית הנ"ל במסגרת העמותה, אינו יכול ללמוד "חוק ומשפט" בבית ספרו במסגרת לימודי חברה.

יש לציין כי קיים גם "המסלול המשולב", ולפרטים נוספים יש לפנות למשרד העמותה.

נושאי לימוד מרכזיים: מושגים בתורת המשפט – צדק, אמת, מוסר ויציבות, פרשנות משפטית, לאקונה, הסדר שלילי ועוד. יישומו של המשפט העברי במשפט הישראלי בחקיקה ופסיקה. סוגיות במשפט פלילי ובענישה. ענפי המשפט האזרחי – חוזים, נזיקין, עשיית עושר ולא במשפט, דיני שומרים, משפט מסחרי ועוד. מושגי יסוד בדיני משפחה. מושגי יסוד בדיני הראיות ובפרוצדורה האזרחית והפלילית. עקרונות המשפט הקונסטיטוציוני והמנהלי במשפט הישראלי ובמשפט העברי. זכויות וחובות האדם – חירות הפרט, חובת הציות לפקודה מגבוה וכו'. רפואה, משפט ומוסר. התמצאות בספריה המשפטית הישראלית ובמקורות המשפט העברי. ההרצאות תינתנה תוך שימת דגש על השוואה בין המשפט הישראלי הנוהג לבין המשפט העברי.

ייחוד המקצוע/מגמה: זהו הגוף היחיד כיום בישראל העוסק בפעילות חינוכית – משפטית – יהודית (כתוכנית לבגרות) בקרב תלמידי התיכון בארץ. לגבי מרבית המשתתפים זהו קשר ראשון ומרתק עם ערכי משפט וצדק ומורשת המשפט העברי. התלמידים לומדים באקדמיה (באוניברסיטה או במרכז עירוני סמוך) וברמה אקדמית.

דרכי ההוראה: הרצאות תינתנה ע"י סגל מרצים הכולל שופטים, אנשי אקדמיה ועורכי דין. כמו כן, במהלך החוג יתמודדו התלמידים עם טקסטים משפטיים בהדרכת המרצים.

היקף יחידות לימוד: 5 יח"ל.

מעמד בתעודת בגרות: מקצוע בחירה, מקצוע נוסף, מקנה בונוס של 20 נקודות.

היקף שעות הלימוד: תוכנית החוגים היא בהיקף של 90 שעות הפזורות על פני שנת הלימודים. בכל שבוע מתקיים מפגש אחד בן 3 שעות (בדר"כ בין השעות 17:30 – 20:00). בנוסף מתקיימים ימי עיון מרוכזים, סיורים בבתימ"ש, סדנאות וכדומה בהיקף של כ- 30 שעות. הלימודים יחלו לאחר תקופת החגים ( אוקטובר 2015).

הערכה: בחינה בכתב 2 יח"ל.
בחינה בכתב 2 יח"ל.
עבודת סיכום – 1 יח"ל.

תנאי קבלה: בגין רמתה הגבוהה של התוכנית ובגין הדרישות הלימודיות בה, מיועדת התוכנית לתלמידים הטובים שבשכבה אשר ממוצע ציוניהם הינו 85 ומעלה בסוף כיתה ט'. הקבלה ללימודים הינה תמיד בכפוף לאישור וועדת הקבלה של העמותה. אישור סופי בדבר קבלת תלמיד ללימודים יינתן אך ורק ע"י הוועדה הלימודית של העמותה.

עלות לתלמיד לשנה: לשנה"ל תשע"ו – 1,440 ₪ (כולל דמי הרשמה) ב – 7 תשלומים (כמפורט בטופס ההרשמה). יש אפשרות להגיש בקשה למלגה (טפסים ניתן לקבל במשרד העמותה).

4. הרשמה ופרטים נוספים:

נא לפנות למשרד העמותה בטלפון – 8332237 – 09, פקס – 8618332 – 09.
כתובתנו: ת.ד. 2662, נתניה, 42126.

כמו כן, ניתן להוריד טפסי הרשמה באתר זה.

הורדת טפסי רישום לשנה א'