מבחן חנוכה

נבקש לאחל הצלחה לתלמידי שנה א לקראת מבחן חנוכה

בהצלחה למצטרפים החדשים

עו"ד יצחק דרוקר , צוות המרצים וההנהלה מברכים את כלל התלמידים החדשים מקרית שמונה ועד אילת שהצטרפו לתוכנית.

בהצלחה בלימודים!

עו"ד יצחק דרוקר , המרצים, הרכזים וצוות המשרד מבקש לאחל הצלחה למצטרפים החדשים!

תודה לכל המשתתפים ביום עיון וטקס סיום שנערך בשבוע שעבר

שבוע שעבר ערכנו יום עיון באוניברסיטת בר אילן במסגרתו ערכנו משפט מבוים בהשתתפותפ של עו"ד יצחק דרוקר, עו"ד הלל ברק ועו"ד הראל דהן. המשפט המבוים עסק במקרה של נשיכת כלב. בסוף המשפט ערכנו חידון אינטראקטיבי נושא פרסים באמצעות הטלפונים הניידים. בחלק השני של היום ערכנו טקס סיום לבוגרי התוכנית שסיימו השנה את לימודיהם ברמת חמש […]