תלמידי שנה ג' יגישו את עבודות הגמר עד לתאריך 31.12.19