עו"ד יצחק דרוקר , המרצים, הרכזים וצוות המשרד מבקש לאחל הצלחה למצטרפים החדשים!