שבוע שעבר ערכנו יום עיון באוניברסיטת בר אילן במסגרתו ערכנו משפט מבוים בהשתתפותפ של עו"ד יצחק דרוקר, עו"ד הלל ברק ועו"ד הראל דהן.

המשפט המבוים עסק במקרה של נשיכת כלב. בסוף המשפט ערכנו חידון אינטראקטיבי נושא פרסים באמצעות הטלפונים הניידים.

בחלק השני של היום ערכנו טקס סיום לבוגרי התוכנית שסיימו השנה את לימודיהם ברמת חמש יחידות לימוד.

בין היתר השתתפו בטקס עוה"ד ציון אמיר, השופט נפתלי שילה וד"ר לימור עציוני.

ההרשמה לשנה הקרובה בעיצומה ונתראה בפתיחת שנת הלימודים!