לוח זמנים עם רשימת המרצים וההרצאות עבור סמסטר ג' יחולק בשבוע שלאחר חג הפסח