עו"ד יצחק דרוקר, המרצים, הרכזים והנהלת העמותה מבקשים לאחל הצלחה רבה לתלמידי שנה ב' במבחן הבגרות וביתר המבחנים