נבקש לאחל הצלחה לתלמידים החדשים והוותיקים שהחלו את שנת הלימודים