הרישום לשנת הלימודים הקרובה בעיצומה. הלימודים חלו מיד לאחר החגים. הודעה מפורטת תשלח לתלמידים.