עו"ד יצחק דרוקר, המרצים, רכזים, חונכים וצוות המשרד מבקש לאחל לכלל התלמידים ומשפחותיהם בשנה טובה ומתוקה!