אנו מבקשים לאחל הצלחה לתלמידי כיתות י' הנבחנים בימים אלו בבחינות פסח