נבקש לאחל הצלחה לתלמידי כיתות יב' הנבחנים בימים אלו בבחינות המגן