עו"ד יצחק דרוקר , המרצים, רכזים, הנהלת העמותה וצוות המשרד מאחלים בהצלחה לתלמידים הנבחנים בבחינת הבגרות