בימים אלו מתקיימים לתלמידי שנה א' סיורים בבתי המשפט השונים ברחבי הארץ