אנו מבקשים לאחל הצלחה לתלמידי שנה ג בגרות ברמת 2 יחידות לימוד