בימים אלו מתקיימים סיורים בביתי המשפט השונים לתלמידי שנה א' ואנו מאחלים להם הצלחה.
תלמידי שנה א' עורכים סיורים בבית המשפט השונים בישראל, משתתפים במשפטים פלילים ואזרחיים ושיחות עם שופטים.