אנו מבקשים לאחל הצלחה לתלמידי שנה ב' שנבחנים בבחינת הבגרות ביום 23.2.17