הנהלת העמותה החליטה על מתן פרסים לעבודות גמר מצטיינות.

ועדה ברשותו של פרופ' אליאב שוחטמן תעניק מלגה בסך 5,000 ₪ ע"ש פרופסור מנחם אלון ז"ל

ופרס בסך 5,000 ₪ ע"ש פרופסור אהרן קירשנבאום ז"ל לשתי עבודות מצטיינות.