הנהלת העמותה מברכת את תלמידיה לקראת הבחינות הקרובות.