עו"ד יצחק דרוקר , צוות המרצים, הרכזים, החונכים וצוות ההנהלה מאחלים לכלל התלמידים הצלחה בלימודיהם בבית הספר.

הלימודים במסגרת תוכנתנו יתחילו מיד לאחר החגים. הודעה אישית תשלח לתלמידים.