מבוא למשפט

[embeddoc url="http://34.65.39.66/wp-content/uploads/2017/11/א.-מבוא-למשפט.pptx" height="75%" download="all" viewer="microsoft"]

חלוקת ענפי המשפט

[embeddoc url="http://34.65.39.66/wp-content/uploads/2017/11/ד.-חלוקת-ענפי-המשפט.pptx" height="75%" download="all" viewer="microsoft"]

מבוא למשפט עברי

[embeddoc url="http://34.65.39.66/wp-content/uploads/2017/11/ב.-מבוא-למשפט-עברי.pptx" height="75%" download="all" viewer="microsoft"]

מבוא למשפט פלילי

[embeddoc url="http://34.65.39.66/wp-content/uploads/2017/11/ג.-מבוא-למשפט-פלילי.pptx" height="75%" download="all" viewer="microsoft"]

דיני חוזים

[embeddoc url="http://34.65.39.66/wp-content/uploads/2017/12/ה.-דיני-חוזים.pptx" height="75%" download="all" viewer="microsoft"]

הגנות במשפט הפלילי

[embeddoc url="http://34.65.39.66/wp-content/uploads/2017/12/ו.-הגנות-במשפט-הפלילי.pptx" height="75%" download="all" viewer="microsoft"]

דיני מעצרים

[embeddoc url="http://34.65.39.66/wp-content/uploads/2017/12/דיני-מעצרים.pptx" height="75%" download="all" viewer="microsoft"]

דיני מקרקעין

[embeddoc url="http://34.65.39.66/wp-content/uploads/2017/12/דיני-מקרקעין.pptx" height="75%" download="all" viewer="microsoft"]

דיני עבודה

[embeddoc url="http://34.65.39.66/wp-content/uploads/2017/12/דיני-עבודה.pptx" height="75%" download="all" viewer="microsoft"]

דיני שליחות

[embeddoc url="http://34.65.39.66/wp-content/uploads/2017/12/דיני-שליחות.pptx" height="75%" download="all" viewer="microsoft"]

המשפט המנהלי ובגצ

[embeddoc url="http://34.65.39.66/wp-content/uploads/2017/12/המשפט-המנהלי-ובגצ.pptx" height="75%" download="all" viewer="microsoft"]

השבת אבידה

[embeddoc url="http://34.65.39.66/wp-content/uploads/2017/12/השבת-אבידה.pptx" height="75%" download="all" viewer="microsoft"]

חובת הציות לחוק

[embeddoc url="http://34.65.39.66/wp-content/uploads/2017/12/חובת-הציות-לחוק.pptx" height="75%" download="all" viewer="microsoft"]

חופש הביטוי

[embeddoc url="http://34.65.39.66/wp-content/uploads/2017/12/חופש-הביטוי.pptx" height="75%" download="all" viewer="microsoft"]

חוק השומרים

[embeddoc url="http://34.65.39.66/wp-content/uploads/2017/12/חוק-השומרים.pptx" height="75%" download="all" viewer="microsoft"]

כשרות משפטית

[embeddoc url="http://34.65.39.66/wp-content/uploads/2017/12/כשרות-משפטית-.pptx" height="75%" download="all" viewer="microsoft"]

לשון הרע

[embeddoc url="http://34.65.39.66/wp-content/uploads/2017/12/לשון-הרע.pptx" height="75%" download="all" viewer="microsoft"]

מבוא לדיני הנזיקין

[embeddoc url="http://34.65.39.66/wp-content/uploads/2017/12/מבוא-לדיני-הנזיקין.pptx" height="75%" download="all" viewer="microsoft"]

מבוא לדיני ראיות

[embeddoc url="http://34.65.39.66/wp-content/uploads/2017/12/מבוא-לדיני-ראיות.pptx" height="75%" download="all" viewer="microsoft"]

סדר הדין האזרחי

[embeddoc url="http://34.65.39.66/wp-content/uploads/2017/12/סדר-הדין-האזרחי.pptx" height="75%" download="all" viewer="microsoft"]

סדר הדין הפלילי

[embeddoc url="http://34.65.39.66/wp-content/uploads/2017/12/סדר-הדין-הפלילי.pptx" height="75%" download="all" viewer="microsoft"]

צוואות וירושות

[embeddoc url="http://34.65.39.66/wp-content/uploads/2017/12/צוואות-וירושות.pptx" height="75%" download="all" viewer="microsoft"]

דיני משפחה

[embeddoc url="http://34.65.39.66/wp-content/uploads/2019/03/דיני-משפחה.pptx" height="75%" download="all" viewer="microsoft"]

עשיית עושר ולא במשפט

[embeddoc url="http://34.65.39.66/wp-content/uploads/2019/05/עשיית-עושר-ולא-במשפט.pptx" height="75%" download="all" viewer="microsoft"]