whoweare1

עמותת "נוער שוחר משפט עברי" החלה לפעול בשלהי 1988. מטרתה הייתה והנה – הקניית ערכי משפט בכלל ומשפט עברי בפרט באמצעות פעילות חינוכית ואינטלקטואלית בשכבות התיכון.
זהו הגוף היחיד כיום בישראל העוסק בפעילות חינוכית – משפטית – יהודית בקרב תלמידי בתי"ס תיכוניים בארץ. לגבי מרבית המשתתפים זהו קשר ראשון ומרתק עם ערכי משפט וצדק ומורשת המשפט העברי.

בשנה"ל תשע"ב פעלו ברחבי הארץ עשרים ואחד חוגים אשר כללו למעלה מ – 1,300 תלמידים בכיתות י' – י"ב מכל רחבי הארץ ומכ- 130 בתי"ס. המרצים הינם שופטים, אנשי אקדמיה (מאוניברסיטאות שונות) ועו"ד.

הביטוי המרשים ביותר להערכה שרוכשת מערכת החינוך בארץ לפעילותה של העמותה, היא הכרה פורמלית של משרד החינוך בלימודי החוגים ובכל פעילות העמותה כשוות ערך לכל מסגרת חינוכית המכובדת ביותר.

משמעותה המעשית של הכרה זו היא הענקת 5 יחידות לבחינת הבגרות והכרה בציונים הניתנים ע"י העמותה.

שנה"ל תשע"ג היתה השנה ה- 20 שהעמותה הגישה את תלמידיה לבחינות הבגרות. רמת ההישגים שאליה הגיעו ומגיעים תלמידי העמותה בהווה ובעבר, מרשימה לפי כל קנה מידה.

מאז ייסודה של העמותה קבענו לעצמנו עיקרון כי החוגים יתקיימו, ככל האפשר, בפקולטות למשפטים באוניברסיטאות השונות בארץ וזאת על מנת לעמוד ברמה אקדמאית גבוהה על כל המשתמע מכך.

תוכנית הלימודים מורכבת מפגישה שבועית אחה"צ – לאחר שעות הלימודים בביה"ס – כאשר במהלך השנה מתקיימות כ- 30 פגישות. כמו כן מתקיימים ימי עיון, סדנאות, סיורים בבתי משפט וכו' ובהתאם לדרישות משרד החינוך.

התלמידים הלומדים במסגרת העמותה במשך 3 שנים ייגשו במהלכן לבגרות בהיקף 2 יח"ל בתחילת כיתה י"א (בחודש פברואר), וכן לבגרות נוספת בהיקף 2 יח"ל בשלהי כיתה י"ב (בחודש אפריל), ואף יכתבו עבודה בהיקף 1 יח"ל במהלך התקופה הנ"ל.

באפשרות התלמידים לשלב את המקצוע הנ"ל כמגמה וכמקצוע מורחב בהיקף 5 יח"ל במסגרת מדעי החברה ו/או בנוסף למקצועות מורחבים נוספים.

בגין רמתה הגבוהה של התוכנית ובגין הדרישות הלימודיות בה, מיועדת התוכנית לתלמידים הטובים שבשכבה (בבתי ספר עיוניים) אשר ממוצע ציוניהם אינו נופל מ – 85 תוך כפיפות לאישור הוועדה הלימודית.

לפרטים נוספים (ולבתי"ס – לתיאום פגישה עם נציג העמותה), נשמח אם תפנו למשרדי העמותה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *