השופט צבי טל

נשיא העמותה
שופט בית המשפט העליון בדימוס


פרופ' שלום אלבק

חבר נשיאות המועצה
הפקולטה למשפטים אוניברסיטת בר אילן


פרופ' גד ברזילי

חבר נשיאות המועצה
דיקן בית הספר למשפטים אוניברסיטת חיפה


פרופ' שחר ליפשיץ

חבר נשיאות המועצה
דיקן הפקולטה למשפטים אוניברסיטת בר אילן


פרופ' יובל שני

חבר נשיאות המועצה
דיקן בית הספר למשפטים האוניברסיטה העברית


פרופ' רון חריס

חבר נשיאות המועצה
דיקן בית הספר למשפטים אוניברסיטת תל אביב


פרופ' סיני דויטש

חבר נשיאות המועצה
דיקן בית הספר למשפטים המכללה האקדמית נתניה


פרופ' אביעד הכהן

חבר נשיאות המועצה
דיקן המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט


עו״ד אפי נוה

חבר נשיאות המועצה
ראש לשכת עורכי הדין בישראל


פרופ' אליאב שוחטמן

יו"ר הועדה הלימודית


דר' בן ציון אליאש

יו"ר הועד המנהל
סגן דיקן בית הספר למשפטים כרמל


הרב עו"ד יהושע בן מאיר

סגן יו"ר הועד המנהל


עו"ד יצחק דרוקר

מנכ"ל